ενημερώθηκε: 15.2.2020
κατά καιρούς, δημιουργώ, περισσότερες προσωπικές σελίδες, με διάφορα θέματα, είτε προσωπικά, είτε διάσημων.. συνήθως ξένων διάσημων.